Szigetvár

Szigetvár története

Szigetvár Zrínyi térSzigetvár és környéke már a történelem előtti időkben is lakott hely volt, amit az itt előkerült neolitikumi és bronzkori régészeti leletek is igazolnak. A terület kelta, római, majd avar uralom után került a honfoglaló magyarok kezére.

Földesúri birtokként Zygeth névalakban 1391-ben bukkan fel először a forrásokban. Az uradalmi központ szerepét betöltő vár legelső, régészetileg is igazolható építményének, az ún. kerek toronynak, a későbbi, 16. századi vár belső magjának a 15. század első felében történt kialakítása a birtokos Szigeti Antimus Osvát (Osvald) nevéhez köthető.

A vár és a város 1473-ban vétel útján az Enyingi Török család birtokába került. E család legnevezetesebb tagja, Török Bálint végeztette el a vár és a település igazi erődítménnyé történő kiépítését az 1530-as években. 1542-ig itt élt és alkotott Tinódi Lantos Sebestyén, a históriás ének műfajának hazai megteremtője, de itt állt a háza Istvánffy Pál költőnek, az első magyar verses novella szerzőjének, és e helyütt nevelkedett fia, Istvánffy Miklós humanista történetíró is.

A Buda, majd Pécs és Siklós elestével kiemelt stratégiai jelentőségre szert tett vár 1543-ban királyi birtokként I. Habsburg Ferdinánd tulajdonába került.

1561-ben Zrínyi Miklós lett a várkapitány. Rá hárult a Buda és Nándorfehérvár közti hadi és kereskedelmi út biztonságát veszélyeztető, még császári kézen lévő, utolsó fontos délvidéki végvár megtartásának feladata. 1566-ban került sor a védők hősies kitartása ellenére vereséggel végződő szigetvári ütközetre, Zrínyi mintegy 2500 katonával védte a várat, 34 napig ellenállva az ötvenezres török seregnek. 1566. szeptember 7-én, amikor már a belső vár is lángokban állt, Zrínyi és még harcképes 300 katonája kitörést kísérelt meg („Zrínyi kirohanása”), de a várkapuban valamennyien hősi halált haltak.

A magyar történelmi tudatban kitüntetett szereppel bíró esemény, a haza védelmében a végsőkig kitartó, önfeláldozó harc emlékének közjogi elismerésére 2011-ben került sor, amikor az Országgyűlés törvényben rendelkezett a „Civitas Invicta” – a Leghősiesebb Város cím Szigetvárnak való adományozásáról.

Szigetvár látnivalói, nevezetességei

Magyar-Török Barátság Park

  • Zrínyi tér
  • Szigetvári Gyógyfürdő
  • Szent Rókus Plébániatemplom, Ali pasa dzsámija
  • Vigadó
  • Török ház
  • Magyar-Török Barátság Park
  • Szulejmán szultán dzsámija
  • Turbéki templom
  • Ferences templom

Szállás a szigetvári Kempingben